Dødsfald

Man skal anmelde dødsfald til sognepræsten eller kirkekontoret i afdødes bopæl-sogn senest 2 dage efter dødsfaldet.

Man aftaler også tidspunkt for bisættelse eller begravelse med sognepræsten. Dette gøres ofte gennem en bedemand.

Før begravelsen eller bisættelsen taler de pårørende med præsten, der skal foretage begravelseshandlingen. Ved samtalen forbereder man højtideligheden, vælger salmer og fortæller præsten om afdøde.

Læs mere om begravelse m.m. her  

Find kontaktoplysninger på sognepræst Samuel Sandegaard Høeg her.


Begravelsesformer

På Sdr. Felding kirkegård er der følgende muligheder for begravelse:

Kistegravsted (traditionel)

I gravstedet kan også nedsættes urner.

Urnegravsted

I gravstedet kan kun nedsættes urner.

Der må kun opsættes mindesten i form af natursten, og max højde og brede 50 x 60 cm. Belægning skal være perlesten.

Plænebegravelse

I plænen kan nedsættes urner og kister. Der må kun anvendes mindesten i form af natursten. Max 60 x 80 cm. Der må plantes blomster og grandækkes foran mindestenen. Der må ikke sættes blomster eller lægges kranse på græsarealet.

Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden.

Fællesgrav (anonym)

I plænen må ikke anbringes gravminder eller lignende.

Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden.

 

Fredningsperioder

Kistegrave 25 år, urnegrave 10 år, barnegrave 15 år.

 

Erhvervelse af gravsted

Gravstedet udvælges i samarbejde med graveren. Find hans kontaktoplysninger her.

Gravkastning er gratis for medlemmer af folkekirken. Ikke medlemmer betaler efter gældende takster.

 

Gravminder

Der må ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse, form eller indskrift og udstyr virker skræmmende eller upassende for kirken og kirkegården. Dette skøn foretages af menighedsrådet.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.


Anlæggelse af gravsted

Man kan selv anlægge gravstedet, dog gælder det at man kun må bruge de 2 ral typer, der findes på kirkegården. Der må ikke bruges underlag i form af plastik eller lignende.

Ønskes gravstedet anlagt af graveren, betales timeløn og udgifter til materialer.


Vedligeholdelse af gravsted

Indehaveren af gravstedsretten har forpligtelse til vedligeholdelse af gravstedet, enten ved selv at vedligeholde gravstedet eller ved at overlade vedligeholdelsen til kirkegården.

Såfremt gravstedet ikke vedligeholdes, selv efter påmindelse, kan menighedsrådet lade gravstedet sløjfe.

  • Ukrudtsbekæmpende, kemiske midler må ikke anvendes.
  • Det er ikke tilladt at bruge glasvaser eller lign.
  • Legetøj bør begrænses på gravstederne.
  • Plastik blomster og anden form for kunststof bør undgås.


Nedlæggelse  af  gravsted

Når gravstedet ønskes nedlagt er der følgende muligheder mht. mindestenen.

  1. Stenen får plads i mindelunden i 10 år mod betaling.
  1. Stenen afhentes.
  2. 3. Stenen knuses

Du henvender dig til vores graver Hans Kurt Poulsen for vejledning om valg af gravsted, pasning af gravstedet, vinterdækning m.m. Det er også hos ham, du kan få oplyst de gældende priser. Find hans kontaktoplysninger her.