Sønder Felding kirke efterårsmorgen

Sdr. Felding kirkeOffentligt orienteringsmøde 14/5 kl. 19


DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Dirigent
3. Orientering om menighedsrådets arbejde
4. Visioner, ønsker og ideer
5. Budget og regnskab
6. Orientering om valgforsamling
7. Antal kandidater, der skal vælges
8. Foreløbigt overblik

Sdr. Felding Kirke holder orienteringsmøde om Menighedsrådsvalget 2024. Det sker tirsdag d. 14. maj kl. 19 i Sognehuset.


HVAD ER ORIENTERINGSMØDET?
Som første led i menighedsrådsvalget, skal alle menighedsråd afholde et offentligt orienteringsmøde forud for valgforsamlingen, der holdes i efteråret.

Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.


DAGSORDEN
Orienteringsmødet afvikles efter en fast dagsorden, der består af otte punkter.

På orienteringsmødet skal der både orienteres om menighedsrådets arbejde, om kommende opgaver og om menighedsrådsvalget.


Vel mødt!


Valgforsamling 17/9 kl. 19


I 2024 er der menighedsrådsvalg. På valgforsamlingen d. 17/9 opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid.


Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret.


Vel mødt!


Hvad sker der i Sdr. Felding?


....der sker ganske enkelt en masse i og omkring Sdr. Felding Kirke. Nogle af årets højdepunkter er selvfølgelig de kirkelige højtider som påske, pinse og jul. Vi følger mennesker hele vejen gennem livet med dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser. Men dertil kommer der en masse andre skønne aktiviteter både i kirken, i vores fine sognehus, i byens missionshus og ikke mindst nyder vi at deltage med frivillige til Å-festival

Her på siderne kan du se kommende aktiviteter og finde kontaktinformationer på alle de forskellige "tovholdere" på de forskellige arrangementer i kirke-regi.

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte 

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre

Her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene. Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan

forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud.

Læs videre her

Har du spørgsmål?


Så kan du altid kontakte Sdr. Felding Kirkes præst, graver, organist eller menighedsråd.

Find ansatte her

Find menighedsrådet her

Vi er altid interesserede i dialog om vores fælles kirke.