Medarbejdere

Samuel Sandegaard Høeg

Sognepræst

Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding

sash@km.dk

For sikker mail her

Tlf: 61 61 24 41

Fri: Mandag

Elsbeth Rau

Kordegn

Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk

elra@km.dk

Tlf: 97 19 10 43

Træffes: Mandag - fredag kl. 10-12 Torsdag kl. 15-17

Anna Rasmussen

Organist

Skolegade 7, 7280 Sdr. Felding

organist@sdrfeldingkirke.dk

Tlf: 25 99 85 13

Fri: Mandag og tirsdag

Hans Kurt Poulsen

Graver

Skolegade 6, 7280 Sdr. Felding

kirkegaarden@sdrfeldingkirke.dk

Tlf: 25 99 85 10

Fri: Mandag

Træffes:Tirsdag -fredag kl. 12-12.30 på graverkontoret

Ester Poulsen

Gravermedhjælper

Per Gram Pedersen

Kirkesanger

pergramp@gmail.com

Tlf: 41 82 14 63

Birgitte Birkbak

Kirkesanger

birgittebirkbak@gmail.com

Tlf: 26 71 83 23

Sara Thrkildsen

Kirkesanger