Stillingsopslag - organist/kirkemusiker søges til Sdr. Felding kirke

En stilling som organist/kirkemusiker, med mulighed for at påvirke stillingsindholdet ved Sdr. Felding Kirke, er ledig.

Stillingen er på 24 timer ugentligt. Hvis du er indstillet på at udføre lettere kommunikations og PR-arbejde, vil stillingen kunne udvides til 28 timer ugentligt. Tilkendegiv gerne i din ansøgning hvis denne del også har interesse.

 

Det er vigtigt, at du kan:

  • Varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og kirkelige handlinger ved Sdr. Felding kirke
  • Medvirke ved månedlige plejehjemsgudstjenester på det lokale plejehjem


Vi ser gerne, at du i samarbejde med menighedsrådet og præsten enten:

  • Arbejder videre med nogle af de aktiviteter der har været igangsat i sognet fx børne og lejlighedskor, babysalmesang, deltagelse i spaghettigudstjenester med evt. børnekor

    eller

  • Udvikler nye aktiviteter til gavn for menigheden og sognet.


Vi forventer, at du:

  • Kan spille traditionel kirkemusik samt rytmisk musik
  • Er initiativrig og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte
  • Har erfaring med korarbejde, men ikke et krav

 

Om kirken og orglet:

Til Sdr. Felding kirke er der bygget et sognehus, hvor bl.a. medarbejderne ved kirken har mulighed for at have et fællesskab. Du kan læse mere om kirken og de aktiviteter der er på www.sdrfeldingkirke.dk

Orglet er bygget af Marcussen og Søn i 1984. Det har 10 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.

I sognehuset er der et nyt og meget velspillende W 118 Schimmel klaver fra 2022.

I kirken er der desuden et godt lydanlæg inkl. mikrofoner, mixer, monitorer mv. og Cajon og basguitar.

 

Ansættelse som kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse som uddannet organist (ikke konservatorieuddannet) vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og tilhørende protokollat om forhandling og aftaler om tillæg til organister og protokollat for organister med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve”

Ansættelse som konservatorieuddannet organist (DOKS) vil være omfattet af Overenskomst for akademikere i staten indgået mellem skatteministeriet og Dansk Organist og Kantor Samfund og tilhørende protokollat for DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne.

 

Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bente Søndergaard tlf.: 2987 8859, mail: 8808fortrolig@sogn.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: 8808fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. september 2023 kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2023 eller efter aftale.

 

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 39 efter nærmere aftale.