Fødsels, navngivning og dåb

Dåb

Når vi døber vore børn, er det med en dyb taknemmelighed til Gud for vores barn. Dåben er en konkret handling, vi kan foretage, som tydeliggør Guds nærvær hos netop dåbsbarnet. I dåben får vi del i alt det, der hører Gud til. Vi bliver en del af Guds store familie. Det gøres tydeligt ved, at vi som døbte er en del af kirkens fællesskab. Læs mere om dåben her.

Ønsker I at få at jeres barn døbt, skal I lave en aftale med vores sognepræst Samuel Sandegaard Høeg eller kordegnen. Find kontaktoplysninger her.


Inden selve dåben vil præsten komme på besøg hos jer til en dåbssamtale.


Navngivning

Et barn skal navngives 6 måneder efter barnets fødsel. Hvis barnet ikke døbes, skal navngivningen anmeldes digitalt på www.borger.dk . Godkendte fornavne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk


Anmeldelse af fødsel

Som forældre skal I kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. I kan finde og udfylde en fødselsanmeldelse på www.borger.dk.
Find kontaktoplysninger til kordegnen her.

Faderskab/fælles forældremyndighed
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Den udfyldes på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel. Find kontaktoplysninger til kordegnen her.