Navneændring

Ved ønske om ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn kan man rette henvendelse til kirkekontoret. Kordegnen vil være behjælpelig med oplysning og vejledning. Find kontaktoplysninger her.

Ansøgning om navneændring udfylder du digitalt på www.borger.dk